Nếu bạn vào TTCN vào buổi tối hôm qua, nhiều khả năng bạn đã nhận được thông báo "Truy cập bị từ chối". Lỗi này do sự cố của cơ sở dữ liệu và đã được khắc phục. BQT xin chân thành cáo lỗi vì đã không khắc phục sớm hơn. Xin đọc tiếp nếu bạn quan tâm đến lỗi này trong Drupal.

Ảnh

Drupal dùng bảng node_access đến chứa các thông tin quản lí truy cập đến các node. Bảng này được xây dựng bởi các mô đun liên quan, và với cấu hình thông thường, nó sẽ chứa một dòng duy nhất cho phép người dùng xem những nội dung được đăng.

Vì một số lí do nào đó, Drupal có thể xoá dữ liệu trong bảng này. Chẳng hạn khi bạn yêu cầu "xây dựng lại quyền truy cập cho node 0" (đây là yêu cầu bị lỗi vì lẽ ra node 0 không tồn tại), Drupal sẽ xoá bản ghi tương ứng với node 0, tức là bản ghi duy nhất của chúng ta do trong bảng node_access node 0 có nghĩa là "tất cả các node". Sau đó các bạn ắt đã rõ: không ai có thể truy cập vào nội dung, trừ những ai có quyền quản trị node.

Website TTCN đã gặp lỗi này lúc 17h05 khi xuất hiện "node 0" trong hệ thống. Trong vài tiếng xảy ra lỗi, có đến 3 "node 0" khác nhau. Lỗi này được khắc phục khi bạn xây dựng lại bảng node_access.

Chi tiết hơn có thể xem tại https://www.drupal.org/node/282555.

Bình luận

  • TTCN (0)