Oppo N1 có đặc điểm gì mới:

  • Camera xoay được 206 độ
  • Cảm ứng mặt
  • Cả hai câu đều đúng

mình không hiểu đáp án cảm ứng mặt là sao? ADM có thể giải thích rõ hơn đc ko?

Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Đây là cái tấm cảm ứng ở mặt sau. Mình đã sửa lại cho rõ hơn.