Xin chào BBT TTCN. Mình nghĩ là trong phần luồng công việc TTCN cho hiển thị hết tên những bài dài để những cộng tác viên viết sau dễ theo dõi bài viết trùng. Nhiều bài đang chờ duyệt mà tên dài quá cũng không thể đọc được nên khó kiểm tra.

Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Đã tăng thêm.