Trang Android Authority kiểm tra độ bền của iPad Mini và Nexus 7 bằng cách thả chúng từ trên cao xuống nền cứng. Nhìn chung, sản phẩm của Apple vẫn luôn nhỉnh hơn trong các bài kiểm tra độ bền.Bình luận

  • TTCN (0)