Cuối tuần trước chính phủ Mỹ bắt đầu giải ngân gói ngân sách 4 tỉ USD, chiếm khoảng hơn một nửa số tiền tài trợ cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mạng băng rộng trên toàn quốc trong vòng hai năm tới.

Thực tế 4 tỉ USD mới chỉ chiếm khoảng 55% tổng giá trị đầu tư mà chính phủ Mỹ đã đồng ý cấp cho dự án trên đây. Khoản đầu tư này được lấy ra từ gói kích cầu kinh tế đã được thông qua hồi đầu năm tới.

Khoản tiền trên đây sẽ được dùng để tài trợ cho giai đoạn đầu tiên của dự án. Dự kiến dự án sẽ được chia làm 3 giai đoạn thực hiện khác nhau. Nguồn vốn sẽ được giải ngân theo từng giai đoạn cụ thể.

Dự kiến nguồn kinh phí cấp cho việc thực thi giai đoạn thứ hai của dự án sẽ bắt đầu được giải ngân trong mùa thu năm nay. Giai đoạn cuối cùng sẽ được nhận khoản tài trợ của nhà nước trong đầu năm tới. Dự án sẽ chính thức kết thúc trong tháng 9/2010.

Cơ quan viễn thông và thông tin quốc gia (NTIA) sẽ được cấp 4,7 tỉ USD trong tổng nguồn đầu tư 7,2 tỉ USD của dự án để thực hiện Chương trình cơ hội sử dụng mạng băng rộng (BTOP). Nguồn kinh phí này sẽ được dùng để tài trợ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mạng băng thông rộng ở những vùng chưa có hạ tầng mạng băng rộng cũng như ở những vùng mà hạ tầng mạng băng rộng còn yếu kém.

Mục tiêu chính của BTOP là tài trợ cho việc ứng dụng mạng băng rộng ở những vùng mà hạ tầng mạng băng rộng còn yếu kém với trọng tâm chính là xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng, xây dựng các trung tâm mạng băng rộng công cộng và tổ chức các chương trình tập huấn và khuyến khích sử dụng mạng rộng.

Mục đích cuối cùng của dự án là ứng dụng mạng băng thông rộng tại tất cả các cơ quan an sinh xã hội và kích thích nhu cầu sử dụng mạng băng thông rộng thông qua công tác giáo dục và đào tạo.

Còn lại 2,5 tỉ USD sẽ được cấp cho Bộ nông nghiệp Mỹ dù để thực hiện Chương trình khuyến khích sử dụng mạng băng rộng (BIP). Mục đích của chương trình này là kích cầu nhu cầu sử dụng mạng băng rộng ở những vùng chưa có mạng băng rộng. Thực tế mục đích tối hậu của BIP là kích thích phát triển kinh tế.

Nguồn kinh phí cấp cho BIP sẽ được dùng để cho các công ty chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng mạng băng rộng ở vùng nông thôn vay ưu đãi.

Theo VnMedia (Networkworld)
Bình luận

  • TTCN (0)