Bạn muốn sao chép nhanh chóng giữa các văn bản trực tuyến của dịch vụ Google Docs ? Bây giờ bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này ngay khi bạn online cũng giống như khi bạn làm trong Microsoft Office hay trong Windows bằng cách sử dụng tính năng "Server Clipboard". Bạn có thể sao chép (Ctrl + C) từ bất kỳ tài liệu nào được mở trên Google và dán (Ctrl + V) nó vào bất kỳ tài liệu Google nào khác một cách nhanh chóng. Văn bản được sao chép sẽ được lưu trữ trực tuyến và có thể được truy cập bất cứ lúc nào.

Làm thế nào để sao chép văn bản trong Google Docs:

1. Truy cập vào trang web http://docs.google.com và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

2. Vào Menu File > New or Open rồi chọn bất cứ văn bản, bảng tính hay file trình chiếu nào.

3. Gõ vào bất cứ ký tự nào. Chọn đoạn văn bản bằng chuột ( hoặc bấm Ctrl + A)

4. Click vào biểu tượng  và click vào tùy chọn "Copy Selection to server clipboard". Đoạn văn bản được lựa chọn sẽ được sao chép tới Server Clipboard.

Dán và xóa văn bản từ Server Clipboard.

1. Trong bất kỳ văn bản Google Docs được mở nào. Click vào biểu tượng  , chọn dòng văn bản được sao chép rồi click vào tùy chọn "as HTML" hoặc "as plain text".

2. Bạn cũng có thể click vào "Clear All Items" để xóa tất cả các văn bản sao chép được lưu trữ trên "Server Clipboard". Không giống như trong Windows, các đoạn văn bản đã được sao chép vẫn tồn tại sau khi người dùng đăng xuất khỏi tài khoản và ngắt kết nối Internet. Mặc định tất cả sẽ được lưu lại trong khoảng thời gian là 30 ngày. 

Theo Tothepc.Bình luận

  • TTCN (0)