CEO Facebook Zuckerberg đã đề ra 5 giá trị cốt lõi cho Facebook trong một lá thư gửi các nhà đầu tư tiềm năng trong hồ sơ pháp lí của Facebook đệ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO). Dưới đây là 5 giá trị đó.

Tập trung vào ảnh hưởng

Nếu chúng ta muốn có ảnh hưởng lớn nhất, cách tốt nhất để làm việc này là phải chắc chắn chúng ta luôn luôn tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng nhất. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta nghĩ rằng phần lớn các công ty thực hiện điều này không triệt để và mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi hi vọng tất cả mọi người ở Facebook tìm kiếm những vấn đề lớn nhất để giải quyết.

Chuyển động nhanh

Chuyển động nhanh giúp chúng tôi xây dựng nhiều thứ hơn và học hỏi nhanh hơn. Tuy nhiên, đối với phần lớn các công ty phát triển rồi, họ sẽ chững lại nhanh vì họ lo lắng đến mắc lỗi nhiều hơn là việc họ đang mất đi các cơ hội do chuyển động quá chậm chạp. Chúng tôi có thể nói rằng: “Chuyển động nhanh và giải quyết nhiều việc”. Ý tưởng là nếu bạn không giải quyết được bất cứ việc gì, bạn không thể chuyển động nhanh.

Táo bạo

Xây dựng những điều lớn lao có nghĩa là phải mạo hiểm. Điều này có vẻ gây lo ngại và hạn chế nhiều công ty làm những việc táo bạo mà họ nên làm. Tuy nhiên, trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, bạn sẽ thất bại nếu bạn không mạo hiểm. Chúng tôi có một câu nói khác: “Điều rủi ro nhất là không thử mạo hiểm nào”. Chúng tôi khuyến khích mọi nhân viên ra các quyết định mạo hiểm, thậm chí đôi khi có gặp lỗi.

Cởi mở

Chúng tôi tin tưởng rằng một thế giới mở hơn là một thế giới tốt đẹp hơn bởi vì nhiều người với nhiều thông tin hơn có thể ra các quyết định chắc chắn hơn và có ảnh hưởng lớn hơn. Điều đó cũng có nghĩa là sẽ vận hành công ty tốt hơn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để chắc chắn mỗi người ở Facebook tiếp cận với nhiều thông tin nhất có thể về mọi lĩnh vực của công ty do đó họ có thể ra các quyết định chắc chắn nhất và có tác động lớn nhất.

Xây dựng giá trị xã hội

Một lần nữa, Facebook vẫn sẽ làm cho thế giới mở và kết nối hơn, và không chỉ là xây dựng một công ty. Chúng tôi hi vọng tất cả mọi người ở Facebook hàng ngày tập trung làm thế nào để xây dựng giá trị thực sự.

Theo ICTPress
Bình luận

  • TTCN (0)