Nội dung và cấu trúc Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT được kế thừa toàn bộ các tính năng, ứng dụng, dữ liệu của hệ thống trang thông tin điện tử và được bổ sung thêm các yêu cầu, ứng dụng mới, đáp ứng nhu cầu hiện tại và có khả năng phát triển mở rộng trong tương lai. Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT bao gồm trên 20 chuyên trang, chuyên mục, tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các dịch vụ công trực tuyến…

Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT đã tích hợp với hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ GTVT và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia cung cấp các thủ tục cho tàu thuyền nước ngoài và Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cảng biển Việt Nam. Từ đầu năm 2015 sẽ triển khai các thủ tục hành chính tham gia cơ chế một cửa quốc gia đối với các lĩnh vực Đăng kiểm, Đường bộ và Đường thủy nội địa, đồng thời tiếp tục mở rộng tích hợp với các dịch vụ công trực tuyến khác của ngành GTVT.

Thời gian tới, Bộ GTVT tiếp tục hoàn thiện để Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT trở thành cổng thông tin tích hợp của toàn ngành, tạo môi trường giao tiếp hiện đại, thuận tiện, công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác quản lí chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Giaothongvantai.
Bình luận

  • TTCN (0)