Ngày 2/12, tập đoàn VMware chính thức công bố những kết quả mới nhất trong khảo sát vForum Vietnam Business (khảo sát các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vForum), nhấn mạnh những đánh giá tích cực đối với điện toán đám mây lai – coi đây là yếu tố quan trọng dẫn tới tăng trưởng, tính hiệu quả và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Hầu hết tất cả các doanh nghiệp tham gia khảo sát (87%) cho biết họ tin tưởng vào vai trò của điện toán đám mây trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với hơn một nửa số doanh nghiệp (52%) mong muốn ứng dụng điện toán đám mây lai trong hạ tầng CNTT của họ.

64 nhà quản lí CNTT và lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia cuộc khảo sát này do VMware thực hiện từ tháng 9 tới tháng 11/2015. Họ đã chia sẻ quan điểm cũng như góc nhìn của họ về các yếu tố thiết yếu trong kinh doanh cũng như những ưu tiên CNTT trong năm 2016, cũng như vai trò của công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ.

Đưa các sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường (37% đơn vị tham gia khảo sát), tối ưu hóa nguồn lực (22%), và tăng cường cộng tác trong hệ sinh thái của doanh nghiệp (29%) – là ba yếu tố thiết yếu được các đơn vị tham gia khảo sát đặt hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, khảo sát cũng cho thấy các doanh nghiệp tại Việt Nam mong muốn các công nghệ có khả năng mở rộng (35%), linh hoạt (32%) và dễ dàng quản lí (25%).

Những phát hiện trong khảo sát của VMware cũng cho thấy 37% các đơn vị tham gia thừa nhận môi trường ảo hóa là rất an toàn, trong đó 17% đơn vị cho biết họ đã cắt giảm được chi tiêu cho bảo mật. Doanh nghiệp Việt Nam rất chú trọng vấn đề bảo mật dữ liệu, đặc biệt khi triển khai nền tảng kinh doanh di động. Bên cạnh đó, khảo sát của VMware cũng cho thấy mức độ lớn mạnh của việc ứng dụng công nghệ tại thị trường Việt Nam – các doanh nghiệp hiện nay mong muốn bảo mật là một phần được tích hợp sẵn trong các sản phẩm và dịch vụ mà các nhà cung cấp giải pháp mang tới nhằm tránh những chi phí phát sinh.

44% doanh nghiệp Việt được khảo sát cho biết chi phí vẫn luôn là một trong những rào cản hàng đầu đối với các doanh nghiệp muốn ứng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, 21% doanh nghiệp cho biết tính phức tạp của công nghệ, 18% cho biết vấn đề về các công cụ phần mềm quản lí, đồng bộ và phân bổ tài nguyên là những rào cản khác – điều này cho thấy nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam về ứng dụng và quản lí các dịch vụ CNTT phải dễ dàng.Bình luận

  • TTCN (0)