Truy cập lịch sử tìm kiếm trên ứng dụng Facebook cho di động

Cách xem lịch sử tìm kiếm

Tùy thuộc vào nền tảng hệ điều hành và thiết bị mà bạn tìm kiếm vị trí của nó khác nhau, bao gồm ứng dụng Android, iOS và giao diện web.

- Trên iOS: Chạm vào 3 đường ngang và chọn Settings > Activity Log. Ở danh sách thả xuống chọn Category và nhấp vào Search History. Điều này cho thấy tất cả tìm kiếm gần đây của bạn.

- Trên Android: Chạm vào 3 đường ngang, cuộn xuống chọn Help and Settings > Activity Log. Chạm vào thiết lập Filter và chọn tùy chọn Search History. Bây giờ bạn sẽ thấy tất cả các tìm kiếm gần đây của mình.

- Trên trang Facebook: Truy cập vào Profile và nhấp vào nút View Activity Log. Ở thanh bên hãy nhấp vào tùy chọn More, sau đó nhấp vào Search History sẽ thấy tất cả các tìm kiếm mà bạn đã thực hiện trên Facebook.

Ảnh
Truy cập lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt web của Facebook

Xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm

Để xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm của bạn, hãy nhấp hoặc chạm vào tùy chọn Clear Searches trong Activity log. Điều này khá giống nhau dù bạn đang sử dụng nền tảng nào. Lúc này toàn bộ lịch sử tìm kiếm của bạn trên Facebook sẽ biến mất.

Ảnh
Bạn có thể nhanh chóng xóa toàn bộ lịch sử tìm kiếm…

Loại bỏ mục duy nhất trong lịch sử tìm kiếm

Bạn cũng có thể xóa các mục riêng lẻ khỏi lịch sử Facebook của mình nếu không muốn xóa toàn bộ nội dung. Điều này có thể thực hiện phụ thuộc vào việc bạn đang sử dụng ứng dụng iOS hoặc Android hay giao diện web.

- Trên iOS và Android: Để xóa một mục khỏi lịch sử tìm kiếm trên iOS hoặc Android, hãy chạm vào X bên cạnh tìm kiếm mà bạn muốn xóa. Thao tác này sẽ xóa mục đó khỏi lịch sử tìm kiếm của bạn.

Ảnh
… hoặc các lựa chọn tìm kiếm đơn lẻ đã thực hiện trên Facebook

- Trên trang Facebook: Để xóa điều nào đó khỏi lịch sử tìm kiếm trên web, bạn hãy nhấp vào nút Edit bên cạnh nó, sau đó nhấp vào nút Delete.

Theo Thanh Niên.
Bình luận

  • TTCN (0)