MXH Ello ngày càng phổ biến

Ello bắt đầu phổ biến từ hồi đầu tháng 10 năm nay, với hơn 40.000 người đăng kí mỗi giờ lúc cao điểm.