Không dễ thay đổi địa điểm Google Maps bằng Map Maker

Chiều 11/8, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên, đại diện truyền thông của Google tại Việt Nam chia sẻ những thông tin liệu rằng người dùng có thể dễ dàng thay đổi địa điểm trên Google Maps hay không.