Asianux Desktop 3.5 có gì mới?

Ngày 17/7, Công ty Cổ phần Phần mềm Việt (VietSoftware) vừa chính thức giới thiệu Asianux Desktop 3.5 - phiên bản tiếp theo của hệ điều hành Linux...