Add-on mới cho phép chạy IE6 trên IE8

Một startup được lãnh đạo bởi những người đã từng làm việc trong nhóm Internet Explorer của Microsoft sẽ sớm cho ra mắt một add-on cho phép người...