Gapit bắt tay MaroMedia

Công ty CP truyền thông Gapit vừa chính thức đầu tư chiến lược vào Công ty CP MaroADS thông qua thương hiệu MaroMedia. Sự kiện mở ra một xu thế mới...

2010 - Năm tiềm năng của nội dung số 3G

Năm 2010 đánh dấu một năm mở đầu cho công nghệ 3G cất cánh với ba mạng đã cung cấp dịch vụ tới người dùng. Ngoài những dịch vụ 3G cơ bản, nhiều dịch...