Bphone được đổi chiến lược tiếp thị?

Mới đây, Bphone đã có động thái mới, khi đem "siêu phẩm" của mình đến tận tay tay người tiêu dùng để họ trải nghiệm, và giảm đến 1.5 triệu đồng nếu mua ngay tại đó.