SamSung i458 - Thêm 1 điện thoại nghe nhạc

Trên trang web ePrice của Đài Loan vừa giới thiệu mẫu máy điện thoại của SamSung hỗ trợ công nghệ 3,5G nhưng vẫn chưa có thông báo về giá cả và thời...