Biến “dế” thành kính hiển vi

Các kĩ sư sinh học ở Đại học California tại Berkeley (Mỹ) đã viết các tiện ích quang học để tạo ra cái mà họ gọi là CellScopes, theo Phys.Org dẫn báo...