Mạng ảo, tổn thương thì thật

Phải chăng vì mạng là ảo, mỗi người ẩn sau một cái nick (biệt danh) nên người ta tha hồ quẳng vào mặt người khác những “cục đá” to tướng và gây ra...