KF300 bản sao mới của Motorola Razr

Mặc dù trào lưu điện thoại mỏng đã qua nhưng LG lại muốn quay trở lại với model KF300 được thiết kế kiểu gập, thân mảnh dẻ và to bản, bàn phím rộng.