Tiếp cận công nghệ giáo dục hiện đại

Theo số liệu thống kê mới đây của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công việc giảng dạy đã cải thiện một cách...