IBM gia nhập cộng đồng OpenOffice.org

Hôm nay cộng đồng OpenOffice.org đã thông báo về sự gia nhập của IBM. Thành viên mới mà cũ này sẽ hợp tác để phát triển bộ chương trình OOo, trước...