Mạch đồ họa Quadro CX hỗ trợ Photoshop

Với khả năng vận hành ổn định, tăng cường hiệu ứng khử răng cưa, Quadro CX GPU là bảng mạch đồ họa hoàn toàn mới của nVidia phát triển riêng cho ứng...