Tin “sốc” công nghệ ngày Cá tháng Tư

Google đổi tên công ty, ra dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ động vật. Toshiba chuẩn bị giới thiệu laptop biết bơi. Nokia N900 có thể điều khiển trực thăng...

Google đổi tên thành Topeka

Theo thông báo trên blog của Google, từ 1 giờ sáng (tức 1 giờ trưa ở VN) ngày 1/4 này, Google đã đổi tên công ty thành Topeka. Trước đó, thành phố...