Nhiều lỗi trên bản Windows 7 SP1

Người dùng hi vọng Windows 7 Service Pack 1 (SP1) của Microsoft sẽ giải quyết những vấn đề về bảo mật và các lỗi lặt vặt mà HĐH này hay mắc phải để...