578
Chuyên gia về: Linux (11), Google (7), Microsoft (6), Firefox (5), Ubuntu (5), open source (4)

Bài mới gửi

Thứ bảy, 30 Tháng 7, 2011 - 12:24
Thứ hai, 15 Tháng 3, 2010 - 06:17
Thứ tư, 4 Tháng 11, 2009 - 09:19
Thứ tư, 16 Tháng 9, 2009 - 08:29

Bài viết được thích nhất

Chuyển đổi trực tuyến tài liệu từ .docx sang .doc
Gửi ngày: 20/10/2008. Có tất cả 1 bình luận và 74 bầu chọn.
Cách loại bỏ quảng cáo của Yahoo! Messenger
Gửi ngày: 15/10/2008. Có tất cả 3 bình luận và 40 bầu chọn.
Skype sẽ trở thành phần mềm nguồn mở
Gửi ngày: 4/11/2009. Có tất cả 0 bình luận và 37 bầu chọn.
Linux Foundation kêu gọi tẩy chay định dạng FAT của Microsoft
Gửi ngày: 7/4/2009. Có tất cả 0 bình luận và 36 bầu chọn.
Digg từ bỏ MySQL, chuyển sang dùng NoSQL
Gửi ngày: 15/3/2010. Có tất cả 0 bình luận và 35 bầu chọn.