Thông Tin Công Nghệ

Đổi bí mật quân sự lấy iPhone, iPad

Daniel Layug, 27 tuổi thuộc lực lượng hải quân Mỹ đang phải đối diện với tòa án hình sự nước này sau khi cung cấp hàng loạt thông tin cơ mật của hải quân Mỹ để đổi lấy những sản phẩm công nghệ hiện đại như iPhone, iPad.