Cách xóa lịch sử tìm kiếm trên Facebook cá nhân

Lịch sử tìm kiếm có thể nói rất nhiều về bạn, và điều này đặc biệt đúng với lịch sử tìm kiếm của Facebook. Nếu bạn không muốn loại dữ liệu đó để lại xung quanh, đây là cách để xóa nó.

Facebook dồn dập đón tin xấu

Sau khi đồng sáng lập WhatsApp và cựu nhân viên Facebook Brian Acton mở phong trào #DeleteFacebook trên Twitter, một loạt ông lớn công nghệ cũng ủng hộ xu hướng này.