Microsoft ra mắt những công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng cho mọi nền tảng

Microsoft cũng công bố dữ liệu mới Azure và các dịch vụ đám mây sẽ giúp các chuyên gia nhanh chóng hiện đại hóa những ứng dụng hiện hành, trí tuệ nhân tạo (AI) mới và các dịch vụ Azure sẽ cho phép bất kì một chuyên gia lập trình nào dễ dàng xây dựng những ứng dụng thông minh, với năng lực thấu hiểu và giao tiếp người dùng tự nhiên, và trình diễn những dịch vụ AI, môi trường biên IoT và dữ liệu mới của tương lai với những dịch vụ đám mây thông minh và các trí tuệ biên.