Thị phần tìm kiếm trong năm 2009. Ảnh: Barclays Capital.

Số liệu thống kê mới nhất của comScore cho thấy Bing tiếp tục giành thêm thị phần, và tháng 12 đánh dấu sự tăng trưởng nhanh nhất từ trước đến nay. Số liệu này trái ngược hoàn toàn với những gì Nielsen công bố vài hôm trước đây.

Theo comScore, động cơ tìm kiếm của Microsoft đã giành thêm 0,4% thị phần, nâng tổng số lên 10,7% tổng số lượng tìm kiếm tại Mĩ. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp Bing liên tục tăng trưởng từ khi ra mắt.

Google tăng 0,2% trong tháng này, đạt 65,7%. Yahoo! giảm đúng bằng số này, 0,2%, còn lại 17,3% vào cuối năm.

Điều đáng nói là tỉ lệ tăng trưởng theo năm của Bing rất đáng chú ý. Tháng 12/2009, Bing tăng 49,4% so với năm trước, Google tăng 20,6% (xem hình 2). Mức tăng trưởng theo năm của Bing từ tháng 7/2009 đến 11/2009 lần lượt là 15,6%, 31,8%, 30,7%, 30,8% và 46,0%.

Thống kê của Nielsen lại cho rằng Bing giảm thị phần trong tháng 12/2009. Tuy nhiên, số liệu qSearch chính xác hơn, vì tính cả số truy vấn trên thanh công cụ trình duyệt, trên các website liên quan. Đa số các nhà phân tích ở phố Wall đều dùng số liệu của comScore.

Hải Nam (theo TechCrunch).
Bình luận

  • TTCN (1)
Phạm Hoài An  163

Bing tăng khoảng 0.5% mỗi tháng

Số liệu comScore nhìn chung chính xác hơn vì có tính truy vấn trên công cụ trình duyệt mà Bing là công cụ tìm kiếm mặc định trên IE8: http://vovi.vn/t