Với phương án đang được xây dựng, việc cấp phép báo điện tử sẽ theo hướng: đối với các cơ quan báo in đã có giấy phép hoạt động từ trước, việc bổ sung thêm hoạt động báo điện tử chỉ nên yêu cầu phương án kĩ thuật là đủ, không cần khai lại đề án từ đầu.

Tuy nhiên, cần phân loại rõ ràng đối tượng là Báo điện tử thành lập mới thì vẫn phải có đề án chi tiết.

Về mẫu đơn, tờ khai, Tổ công tác đề xuất bỏ các thông tin về “Phạm vi phát hành chủ yếu”, “Các chuyên trang”, “Số trang chủ” trong Mẫu “Bản khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình”.

Cơ quan quản lý chỉ cần soát xét, thẩm định hồ sơ dựa trên Bản in (màu) trang chủ (Homepage) và trang 1 của các chuyên trang và chuyên mục chính theo bản demo là đầy đủ và rõ ràng, cụ thể nhất.

Điều 21 của Nghị định 97/2008/NĐ-CP quy định Bộ TT&TT xét duyệt hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang điện tử tổng hợp. Nay Tổ công tác đề xuất bỏ thủ tục này và phân cấp cho UBND tỉnh thực hiện.

Lý do của đề xuất này là do số lượng các đơn vị đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là rất lớn, các đơn vị xin cấp phép ở địa phương trên cả nước, do đó để thuận tiện cho các đơn vị xin cấp phép và để việc kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với các trang thông tin điện tử tổng hợp hiệu quả và kịp thời, đề xuất phân cấp cho UBND tỉnh giao cho các Sở TT&TT thực hiện.

Tổ công tác cũng đề xuất bãi bỏ toàn bộ thủ tục đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính và phân cấp cho UBND tỉnh thực hiện.

Theo quy định trong 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, cơ quan quản lý phải có trách nhiệm kiểm tra các sản phẩm quảng cáo gửi đến đăng ký, theo dự kiến 01 ngày làm việc Cục sẽ phải tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký quảng cáo, đơn vị trực tiếp là Phòng Thông tin điện tử thuộc Cục, với số lượng định biên cho phép không thể đáp ứng nên việc thực hiện được nhiệm vụ là rất khó khăn, do vậy nên phân cấp toàn bộ nội dung thủ tục này.

Theo VnMedia.
Bình luận

  • TTCN (0)