AP, Reuters và xu hướng “ngắn, ngắn hơn nữa”

AP và Reuters đã đang cùng đưa ra những yêu cầu chặt chẽ về số lượng từ ngữ trong việc xuất bản tin bài, đồng thời đòi hỏi các Biên tập viên phải "biên tập kĩ càng hơn nữa".

Cái chết của tạp chí game Việt - Vì sao?

Một thập kỉ qua, sự phát triển vượt bậc của trò chơi trực tuyến tại Việt Nam một phần lớn là nhờ được các phương tiện truyền thông cỗ vũ tối đa....