Tuy nhiên, mỗi giới tính, mỗi độ tuổi lại có sở thích và cách tiếp cận khác nhau. Sự khác nhau đó là gì và như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua Infographic dưới đây:

Theo Tinh Tế.
Bình luận

  • TTCN (0)