Các thẻ liên lạc có thể được sử dụng để chia sẻ và đồng bộ với các thiết bị như iPhone, iPouch Touch, iPad cũng như máy Mac hay Windows thông qua trang iCloud.com.

iCloud Contacts sẽ được Apple tiến hành nâng lên tổng cộng 50.000 thẻ liên lạc với kích thước tối đa một thẻ liên lạc là 256 KB, một ảnh liên lạc là 224 KB và nhóm liên lạc là 256 KB.

Tổng kích thước của tất cả các hình ảnh đính kèm với thẻ liên lạc không được vượt quá hơn 100 MB hoặc 24 MB trong trường hợp là các thẻ liện lạc dạng văn bản. iCloud Contacts hiện hỗ trợ các định dạng hình ảnh như JPEG, BMP, PNG và GIF.

Tương tự như vậy, giới hạn nhập file vCard (file phục vụ người dùng trích xuất danh bạ từ iCloud ra máy tính) cũng được tăng lên tới 50.000 thẻ liên lạc. Kích thước của một file vCard có thể được là 256 KB, trong đó bao gồm văn bản và ảnh đại diện. Kích thước hình ảnh vCard tối đa là 224 KB.

Bên cạnh đó, các giới hạn khác về iCloud BookMarks (25.000 thẻ) và iCloud Calendars hay Reminder (25.000 thẻ) hiện vẫn chưa được Apple báo cáo có sự thay đổi.

Theo VnReview.
Bình luận

  • TTCN (0)