Số lượng femtocell được triển khai vào cuối năm 2013 ước tính sẽ vượt quá con số 40 triệu, trong đó chỉ riêng năm 2013 là 22 triệu đơn vị. Theo Informa Telecoms & Media, cơ sở như vậy sẽ giúp các nhà khai thác giảm tải lên đến 8% tổng số lưu lượng di động đến các mạng cố định thông qua đường dây thuê bao người sử dụng cuối. Điều này có thật sẽ cho phép các nhà khai thác tiết kiệm đến 5 tỉ USD?

Informa ước tính chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng femtocell (có khả năng hỗ trợ 22 triệu phần thêm vào mạng mới) khoảng 3,7 USD tỉ - trong đó 85% sẽ đầu tư vào các điểm truy cập femtocell (FAP)

Làm một phép so sánh, nếu sử dụng macrocell để xử lí cùng một khối lượng lưu lượng được thực hiện bởi 22 triệu femtocell, thì yêu cầu đầu tư 13,8 tỉ USD. Trong thực tế, mặc dù các nhà khai thác còn để ra dung lượng dự phòng, và giả sử rằng 33 % dung lượng yêu cầu được cung cấp bởi vùng phủ sóng macrocell đang tồn tại, thì để xử lí một lượng lưu lượng như trên yêu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng gần 9 tỉ USD, theo Informa. Điều này nghĩa là ngành công nghiệp viễn thông có thể tiết kiệm 5,3 tỉ USD hoặc hơn trong chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng mạng nếu hạ tầng cơ sở femtocell được triển khai một cách đúng đắn.

Tuy là một nhà phân tích ở Informa, Malik Saadi cũng nhanh chóng chỉ ra rằng khoản tiết kiệm trên còn phụ thuộc vào một số nhân tố : nhà khai thác, công nghệ truy nhập di động, người sử dụng cuối, khu vực và mức độ đầu tư mà nhà khai thác đã bỏ ra trong việc nâng cấp mạng di động. Ngoài ra, khoản tiết kiệm này có thể bị cắt giảm bởi chi phí tiếp thị và quảng cáo các dịch vụ femtocell và FAP.

“Thêm vào đó, nếu số femtocell được bán cho khách hàng một cách lác đác thông qua các kênh của nhà khai thác di động truyền thống, thì sẽ khiến việc triển khai femtocell bị  phân tán trên một vùng rộng lớn. Điều này không chỉ gây khó khăn trong việc quản lí các FAP và mạng mà quan trọng nhất là nó sẽ khiến các nhà khai thác không thể tạo ra bất kì sự tiết kiệm CAPEX hay OPEX nào”, Saadi nói.

Huyền Nga (theo telecoms)Bình luận

  • TTCN (0)