Google đóng cửa dịch vụ chia sẻ Video

Google đã quyết định đóng cửa dịch vụ chia sẻ video của mình, Google Video, vào ngày 15/4 tới đây. Google đã gửi 1 bức email đến những ai đã từng...

Dailymotion bắt tay với France Telecom

Đối thủ mục tiêu trang web chia sẻ video lớn thứ 2 thế giới và công ty viễn thông lớn nhất nước Pháp này là Google, Apple và Facebook.