Việt hoá phần mềm với thù lao hấp dẫn

Không thể phủ nhận rằng phần mềm nguồn mở đã và đang đóng góp rất nhiều cho nền CNTT Việt Nam. Nếu bạn là người sử dụng những phần mềm như Ubuntu...