Rò rỉ thông số MTB Windows 8 của Dell

Theo thông tin rò rỉ từ Neowin, Dell đang chuẩn bị tung ra một máy tính bảng (MTB) mới dựa trên nền tảng của Windows 8 có tên gọi Dell Latitude 10.