Những công cụ thoại video cho nhóm làm việc

Những phần mềm giúp bạn tham gia các cuộc hội nghị truyền hình ngay cả khi đang làm việc ở nhà, hợp tác với đồng nghiệp và khách hàng để phát triển, phác thảo ý tưởng mới trên cùng một tài liệu theo thời gian thực.

Hội nghị truyền hình HD

Ứng dụng công nghệ HD trong việc cung cấp dịch vụ Hội nghị truyền hình, Công ty Cổ phần Công nghệ Viettel (Viettel Technologies) đang chỉ ra sự khác...

"Nóng" thị trường hội nghị truyền hình

Thị trường dịch vụ hội nghị truyền hình qua Internet trở nên sôi động hơn hẳn sau khi một loạt cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng phương thức này để...