Hi vọng gì từ các máy in trong năm 2012?

Bạn muốn in từ smartphone, máy tính bảng hay từ một thành phố khác? Các máy in của năm 2012 sẽ đảm nhiệm việc đó và còn cung cấp những cách khác để...