Joomla! 1.6 đã về đến đích

Sau 3 năm phát triển, Joomla! 1.6 cuối cùng cũng hoàn tất. Phiên bản mới của hệ quản trị nội dung (CMS) phổ biến nhất thế giới mang lại nhiều sức...