Truyền dữ liệu 700 chiếc DVD trong 1 giây

Các nhà khoa học Đức cho biết, họ đã lập một kỉ lục mới về truyền tải dữ liệu, khi gửi đi 26 terabits (tương đương 700 chiếc DVD dữ liệu) chỉ cần qua...