Đế đa năng dành cho iPhone

Nếu chỉ thưởng thức nhạc thông qua iPod hoặc iPhone, người nghe sẽ không cảm nhận được hết những giai điệu trầm bổng. Nhờ những thiết bị chuyên dụng...