Intel ra mắt nền tảng Atom "Oak Trail" mới

Vừa qua, Intel đã chính thức giới thiệu nền tảng mới nhất cho thiết bị di động dựa trên Atom (có tên mã là Oak Trail). Nền tảng mới đã dành được tới...