Google : "xin đừng từ bỏ OpenSocial"

Khi Google giới thiệu OpenSocial, nền tảng mở cho các mạng xã hội, họ đã nhận được rất nhiều lời khen, và kêu gọi được không ít đối tác, trong đó có...