Thành phố Wi-Fi: Nên không?

Phần lớn các quán cà phê, khách sạn, doanh nghiệp, cơ quan… đều trang bị mạng không dây (Wi-Fi). Việc đầu tư mạng Wi-Fi phủ toàn thành phố, thị xã có...