Website Ngân hàng Nhà nước thay giao diện

Giao diện mới với công nghệ Webportal ra mắt sáng nay sau hơn 5 năm website đi vào hoạt động. Phiên bản mới có tính mở cao và có tài liệu hỗ trợ tự...

Microsoft đại tu MSN

Hôm qua, Microsoft đã công bố việc thiết kế lại lớn nhất trong vòng một thập kỉ qua của MSN. Dù đang mất dần thị phần, nhưng MSN vẫn còn nằm trong...