Những mobile thời trang xuất sắc

Điện thoại thời trang giúp người dùng trở nên nổi bật giữa đám đông. Cả LG, Samsung, và Nokia đã bắt tay cùng các tên tuổi lớn, như Prada, Armani,...