Tăng tốc với Google SPDY

Google sẽ giới thiệu một giao thức web mới có tên viết tắt là SPDY, hứa hẹn giảm độ trễ và tăng tốc web.