Facebook mở văn phòng kĩ thuật tại London

Văn phòng kĩ thuật bên ngoài nước Mỹ đầu tiên của Facebook sẽ được đặt tại London với quy mô nhỏ, tập trung vào các sản phẩm chủ chốt như di động và...

Nghía văn phòng siêu độc đáo của Google

Google luôn đòi hỏi ở các nhân viên của mình những ý tưởng sáng tạo và cũng tạo điều kiện để họ sáng tạo bằng một không gian làm việc siêu độc đáo và...